Látnivalók

A község pecsétje. BF-betűk között álló ekevas, felette négyágú korona, napkorong, csillagok, alatta 1761-es szám.

pecset

A falu nyugati felében, magaslaton álló római katolikus templom harangtornya barokk jellegű, a XVIII. Században építették; a benne levő gótikus harang a XV. Századból való, ezt Bükkszentmártonból hozták ide. A római katolikus templom késő barokk jellegű, a XVIII. És a XIX. Században keletkezett. Benne 1760 körüli dombormű látható. Berendezései közül említésre méltó az 1760 körül készült szószék.

Balaton kötemplom7zség a Patak és Faluközi-patak mindkét partján, azok összefolyásánál épült, patak menti falu. A templom és két középbirtokos kúriája a falu déli részén, a harmadik kúria a Fő utcán,
középtájon
helyezkedett el. 1945 után a Bozsonyán, a Lutir és Patronca nevű falurészeken terjeszkedett tovább, így az eredeti patak menti falu napjainkban út menti faluvá fejlődött. A falu telepítési képén a hajdani palóc nemzetségek, hadak szálláshelyei még világosan kirajzolódnak.

 

szoborharangA község hagyományosan épült lakóházai közül az 1960. évi felvételkor négy szerepelt a műemlékjegyzéken. A Kossuth utcában a népi építészeti egyéb emlékeit mg 7 lakóház őrizte meg. 1933-ban az első világháború hőseinek emléktábláját a Kossuth utca 80. szám alatti épületen helyezték el.

A balatoni római katolikus plébániát 1602-ben alapították, anyakönyvei 1711-től ismertek. A tours-i Szent Márton tiszteletére emelt plébánia-templomot 1775-ben építették késő barokk stílusban. 1970-ben a templom nedves falait egy Magyarországon feltalált elektroozmotikus módszerrel kiszárították, egy évvel később a templomot külsőleg teljesen tatarozták, új ablakokkal látták el. A teplom felújítása jórészt a hűséges hívek anyagi áldozatvállalásával és templomönkéntes munkájával valósult meg.

A plébánia és egyúttal a község egyik nevezetessége a templom melletti toronyban lévő 1272-ben öntött gótikus harang, mely egyike hazánk legrégibb harangjainak.

A súlya mintegy 300 kilogramm. A felső részén kívül gót betüs felirat olvasható: Rex gloriae veni cum pace. Azaz Dicsősség királya, jöjj békével.

A harang ma is ellátja feladatát: vivos voco, mortuos plango, fulgura frango – hívom az élőket, siratom a megholtakat, megtöröm a villámokat.

A templom másik különleges nevezetessége a szentély falán lévő fafaragvány. A mintegy 120 centiméter magas, 80 centiméter széles kép Józsefet ábrázolja az ácsműhelyben, ölében a gyermek Jézussal, körülöttük az ácsmesterség jellegzetes szerszámaival. Szakértők a faragvány keletkezésének idejét a 18. század közepére, második felére teszik.